Vzletišče Ruardi je nastalo po volji narave in po trmi ljudi.

Volja narave se je zgodila, ko je na območju vzletišča potegnil zemeljski plaz, trma ljudi pa je bila, da je ta plaz zravnala, ozelenela in ob stezi postavila letališko infrastrukturo.

Tako je vsak meter steze na Ruardiju spoštovan in negovan. Dandanes je teh metrov 450. Zagorsko vzletišče v Sloveniji velja za najbolj zahtevno vzletišče za letenje, rival zadnjih let so le Libeliče.

K temu velja dodati, da je vzletišče Ruardi letališče, na katerem je potrebna dosledna short-field in obstructed-approach tehnika pilotiranja. To je pa tudi vsa umetnost.

Preden se odpravite na vzletišče Ruardi se je OBVEZNO potrebno najaviti. Pristanek lahko najavite nekaj ur pred prihodom (velja za vikende) na telefonu 041 341-764 (Alojz Završnik-GSM). Ob delavnikih lahko prav tako pokličete na to številko, da dobite informacije o odprtju vzletišča.

Ker je relief Zasavja specifičen, je potrebno kar nekaj informacij, da boste piloti lažje našli našo stezo in se spoznali z njenimi lastnostmi in težavami.

Delujemo na športni frekvenci 123,500Mhz

Letenje na našem vzletišču poteka v pogojih zunanje vidljivosti (VMC), zato priporočamo uporabo VFR GPS karte za informacije o položaju vzletišča.

Tu je pomembno poudariti, da vzletišče leži znotraj TMA Ljubljana, kar je kontrolirani zračni prostor in sicer od višine 1000ft AGL (do FL125), zato morajo vsa letala, ki doletajo oziroma odletajo z vzletišča Zagorje ob Savi, nad 3500ft MSL vzdrževati dvosmerno radijsko zvezo z doletno kontrolo Ljubljana (Ljubljana approach control) na frekvenci 118,75MHz.
Pod to višino je sloj prostega letenja torej G klasifikacije, kjer se le priporoča radijska zveza z Ljubljana informacije na frekvenci 118,47MHz. V primeru, ko želite na vzletišču pristati je obvezna tudi radijska zveza s kontrolo letenja na vzletišču, ki deluje na športni frekvenci 123,50MHz (Slo En) s klicnim znakom ‘Zagorje’ oziroma ‘Zagorje-info’. V primeru če zveze ne vzpostavite je pristajanje strogo prepovedano!

Prihodi

Vzletišče leži 600m severo-vzhodno od centra mesta Zagorje ob Savi na platoju Ruardi, katerega mnogi poznajo po plazu, ki pa je konec koncev sploh omogočil izgradnjo vzletno pristajalnih površin in prostorov našega kluba.

Koordinate referenčne točke znašajo: N 46°08’60” in E 015°00’68”.

Nadmorska višina letališča je 332m oziroma 1090ft MSL.

Pri doletu v področje vzletišča je možen vstop z več smeri skozi vhodno-izhodna vrata na višini 3000ft MSL, ki so sledeča:

Trbovlje – za letala, ki prihajajo iz vzhodnih smeri
Renke – za letala, ki prihajajo iz zahodnih smeri po Savi navzgor
Podkum – za letala, ki prihajajo iz južnih smeri
Trojane – za letala, ki prihajajo s severa

Zvezo s stolpom vzpostavite pred preletom vhodnih vrat, da dobite doletna navodila in morebitno informacijo o prometu (letenje domačih letal in ultra lahkih letal ter aktivnosti jadralnih padalcev).

Na vzletišču je zaradi karakteristik steze in terena v uporabi izključno šolski krog jugo-vzhodno od steze z višino 1800ft MSL (700ft AGL), kar omogoča normalno konstrukcijo kroga in ustrezno višino preleta okoliškega terena in naseljenih krajev.

Letališče uporablja tudi dve pilotažni coni s centroma Železniška postaja in vasjo Šemnik z višino 2500ft MSL – 3500ft MSL (izjemoma pa tudi cono nad letališčem).

V primeru povečanega prometa letal v prihodu in odhodu (navadno ob prireditvah) letala čakajo za prihod na točki čakanja, ki se nahaja pod Partizanskim vrhom (severo-vzhodno od letališča) na višini 3000 ft MSL.

Steza

Steza je travnata in se razteza v smeri 040° (oziroma 220°). Dolga je 450m in široka 20m. Zaradi naklona steze, ki proti pragu steze 22 pada (povprečni naklon 1,35%) se za pristajanje navadno uporablja steza 22, kjer je tudi označena točka dotika T (na kateri je pristanek obvezen!) in vizuelne oznake pragu steze, saj je steza višje od terena pred pragom. Za vzletanje se uporablja steza 04 (uporaba steze 22 za vzletanje je smiselna le pri čelnem vetru nad 10 vozlov!).

Površina steze je ravna in utrjena, razen ob padavinah, ko se zmehča, ter se na pragu 04 pojavijo luže (informacijo o stanju površin dobite s strani letaliških informacij (Zagorje INFO) ob najavi prihoda).

Vzletno pristajalna steza je označena z belimi oznakami ob robu steze (oznaka na vsakih 50m) ter z oznakami pragov. Na pragu steze 22 pa je tudi oznaka 22, ki je dobro vidna iz zraka. Informacij o vetru (razen okvirnih) kontrola letenja še navadno ne daje zato pa je na letališču prisotna vetrna vreča, ki se nahaja ob stezi desno od hangarjev. Na zahtevo pa tudi anemometer nikoli ni daleč.

Še nekaj nasvetov za pristajanje na vzletišču Ruardi

Končni dolet se navadno izvaja nekaj metrov nad nivojem steze v skoraj horizontalnem letu in z motorjem na višjih obratih, kot navadno, da se zagotovi zadostna moč za podaljšanje na drugi šolski krog (missed approach). Če se ne dotaknete steze 04 v prvih 100m je podaljšanje nujno, prav tako je podaljšanje nujno na stezi 22, če višina nad pragom in/ali hitrost presegata predpisane vrednosti za pristajanje na kratkih stezah.

Pred pragom 22 se nahaja gozdnat teren, ki ob južnem vetru povzroča srednje močno vrtinčenje.

Dolet

Po prihodu iz base-lega v finale za stezo 22 in v finalu za stezo 04 se nahaja napeljava visoke napetosti, ki sicer ne ogroža doleta, je pa pomemben dejavnik pri nestandardnih operacijah.

Tik pred pragom 04 se nahaja lokalna cesta Vine – Zagorje ob Savi, ki je sicer označena z znakom za prepovedano zadrževanje in ustavljanje vozil, vendar previdnost pristanku ni odveč, čeprav kontrola zagotavlja proste površine steze.

V primeru, da se ne bi uspeli zaustaviti do konca steze 22 pri pristanku, je možen levi zavoj tik pred pragom 04, kjer dobite dodatnih 50m za zaustavljanje na sicer manj ravni površini.